Krótka charakterystyka osób prowadzących biuro

Maria Szymańska
PREZES ZARZĄDU, KSIĘGOWOŚĆ, FINANSE, PODATKI
Sprawuje kontrolę nad całością pracy biura. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie jako główna księgowa. Otrzymała uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów § 3 ust.1 z dnia 18.07.2002.

Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji jest posiadany przez nas certyfikat księgowy nr 9529/05 wydany przez Ministra Finansów.

 

Marcin Szymański
CZŁONEK ZARZĄDU, KSIĘGOWOŚĆ, FINANSE, PODATKI

Zajmuje się doradztwem gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, absolwent MBA na ESCP-EAP Berlin i KPMG Executive MBA na University of Edinburgh i ENPC Paris.
Wcześniej – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowo-Administracyjny w Wydawnictwie Szkolnym PWN i Carta Blanca należące do Grupy Kapitałowej PWN. Kierował również działem finansowym w niemieckiej produkcyjnej spółce kapitałowej Hanke Tissue w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pracował w RFN (w Berliner Bank AG w Berlinie i General Electric Power Controls w Hameln).

Anna Ciąćka
CZŁONEK ZARZĄDU, KADRY I ROZLICZENIA

Kadry i rozliczenia
Ukoczyńczyła Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kadr.